Bjärekyckling-Sveriges första klimatcertifierade kyckling

Rowan Ranger 0 dagar  Foto Sia Andersson (3)Klimatcertifiering innebär: Bjärefågel använder foderråvaror med lägre klimatpåverkan. Andelen soja & andra klimatbelastande fodermedel minskas. Energikällor i tillverkningen ställs om till förnybar el. All el som Bjärefågel eller deras uppfödare köper in blir 100% grön. Bjärefågel minskar sin användning av fossil energi. Alla chaufförer går kurs för att lära sig att köra sparsamt.

Bjärefågel arbetar för att föda upp friska välmående djur med så klimatvänliga resurser som möjligt!