Vårsolen lyser bäst på oss för att vi………

solhar 1000 kvm solpaneler på vårt tak! Detta var inte gjort igår, utan 2014!

Solkraften har inte bara sänkt våra driftskostnader utan bidragit till att minska miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp. Så kallat Win Win!