Aktivt miljöarbete

”Miljöarbete är en självklarhet och någonting både vi och vår omgivning tjänar på.”

Miljöarbete är en ständigt pågående process och vi arbetar aktivt med förbättringar och att hushålla med både material och resurser. Vi tänker alltid utifrån miljömässiga grunder när vi producerar och distribuerar våra produkter. Bilarna tankas med CityDiesel som är ett svavelfritt motorbränsle och våra rutter planeras noga för att minimera bilåkandet. Vi undviker engångsmaterial och använder återvinningsbart material i våra förpackningar. Så mycket som möjligt kör vi i plastbackar. Våra kläder tvättar vi själva med rätt dosering av tvättmedel och huset värms upp av återvunnet varmvatten, vilket gör oss i det närmaste självförsörjande.