Öga för detaljer

”Våra styckmästare har skarpa ögon för detaljer och behandlar produkterna precis som du vill.”

Sedan länge hängmörar vi entrecôte, biff, filé och rostbiff och även andra produkter. Vi styckar, skivar, maler, torrsaltar, röker och kan även hjälpa till med viktanpassning. Importsortimentet har utökats med många spännande produkter de senaste åren, även om svenskt kött ligger oss varmast om hjärtat. Vi kan även hjälpa till med olika typer av utbildning. Det kan handla om att få vara på plats och titta på hur vi tar fram produkterna och själv få möjlighet att träna lite extra på vissa moment.