Vi är lyhörda

”Vi måste vara lyhörda för vad kunden efterfrågar. Det som är viktigt för mig behöver inte nödvändigtvis vara det för dig.”

Vissa vill ha exklusivt och dyrt, andra letar efter det allra billigaste medan en tredje vill ha ekologiskt. Utmaningen för oss är att vara lyhörda och försöka anpassa vår produktion efter just dina önskemål. Vi arbetar med allt som går på land, det vill säga nöt, lamm, fläsk och fågel. Vilt har vi också, beroende på tillgång och säsong. Vi ställer höga krav på våra leverantörer för att försäkra oss om att slutprodukten alltid håller samma höga och jämna kvalitet.